Our Qualified Filipino Teachers

เรียนกับครูฟิลิปปินส์มีข้อดีอะไรบ้าง? ทำไมเราต้องพิจารณาทางเลือกในการเรียนภาษาอังกฤษกับครูฟิลิปปินส์?

 เรียนภาษาอังกฤษกับครูฟิลิปปินส์ ดียังไง?

เวลานึกถึงการเรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ เรามักจะนึกถึงครูที่เป็น native speaker กันเป็นส่วนใหญ่ เพราะถือเป็นเจ้าของภาษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ทักษะและสำเนียงจึงเป็นสากลและดูน่าเชื่อถือมากกว่า แต่ในปัจจุบัน ทางเลือกในการเรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติมีหลากหลายกว่านั้น ที่เราอยากจะแนะนำเป็นพิเศษก็คือการเรียนกับครูชาวฟิลิปปินส์ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีไม่แพ้กัน โดยผู้ที่สนใจสามารถเลือกได้ทั้งการไปเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศฟิลิปปินส์ หรือเรียนผ่านระบบออนไลน์กับคุณครูที่อยู่ในประเทศฟิลิปปินส์เลย 

แล้วเรียนกับครูฟิลิปปินส์มีข้อดีอะไรบ้าง?

ขอนำเสนอมุมมองในประเด็นนี้ ออกเป็นเรื่องหลักๆ ได้ดังนี้

ตัวอย่างคาบเรียนกับครูชาวฟิลิปปินส์มืออาชีพ

High English Proficiency

ความสามารถทางภาษาที่มีประสิทธิภาพ

ครูชาวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่จะมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีมากๆ เพราะภาษาอังกฤษถือเป็นหนึ่งในภาษาราชการของประเทศฟิลิปปินส์มายาวนานหลายทศวรรษ ทำให้ชาวฟิลิปปินส์มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งในแบบทางการและในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้การจะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษในฟิลิปปินส์ จะต้องผ่านการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างเข้มข้น ครูชาวฟิลิปปินส์จึงเป็นครูที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญสูง 

Our Shared Culture

ความคุ้นเคยทางวัฒนธรรม

ฟิลิปปินส์เป็นประเทศในภูมิภาคอาเซียน มีสภาพอากาศคล้ายกับประเทศไทย และยังมีวัฒนธรรมร่วมแบบชาวเอเชียด้วยกัน โดยชาวฟิลิปปินส์ยังมีความคุ้นเคยกับคนไทยเป็นอย่างดี เพราะในอดีตก็เคยมีนักศึกษาไทยจำนวนมากเดินทางไปศึกษาที่ฟิลิปปินส์ เนื่องจากมีระบบการศึกษาที่เป็นสากลและใช้ภาษาอังกฤษทั้งในการเรียนและในชีวิตประจำวัน การเรียนภาษาอังกฤษกับครูฟิลิปปินส์ที่เข้าใจในวัฒนธรรมรวมถึงนิสัยใจคอของชาวเอเชียด้วยกัน จึงน่าจะช่วยให้นักเรียนสามารถปรับตัวได้ไม่ยาก และน่าจะรู้สึกผ่อนคลายกับการเรียนมากขึ้น

Friendly Personality

สไตล์การสอนที่อบอุ่นใกล้ชิด

แม้จะไม่ได้มีพรมแดนติดต่อกัน แต่หลายคนอาจเคยได้ยินมาบ้างว่าชาวไทยกับชาวฟิลิปปินส์มีนิสัยที่คล้ายกันหลายอย่าง โดยเฉพาะเรื่องความสนุกสนานและความมีน้ำใจไมตรี รวมถึงการดูแลให้ความช่วยเหลือ ด้วยธรรมชาติของผู้สอน ทำให้คลาสเรียนของครูชาวฟิลิปปินส์มีความผ่อนคลาย อบอุ่นและเป็นกันเอง นอกจากนี้โดยปกติแล้ว คลาสเรียนกับครูฟิลิปปินส์ก็มักเป็นคลาสเล็กๆ หรือสามารถเลือกเรียนตัวต่อตัวได้ในราคาที่สมเหตุสมผล นักเรียนจึงมีส่วนร่วมได้ง่าย และสามารถสอบถามคุณครูได้อย่างสะดวก ทำให้เรียนรู้และเข้าใจได้เร็วขึ้นด้วย  

Reasonable Costs

งบประมาณที่คุ้มค่า

การเรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวฟิลิปปินส์มีค่าใช้จ่ายที่ประหยัดคุ้มค่า เพราะโดยพื้นฐานแล้วทั้งค่าแรงและค่าครองชีพในประเทศฟิลิปปินส์มีราคาไม่แพง หากเทียบกับทักษะความสามารถที่ไม่ได้ด้อยกว่าครูสอนภาษาอังกฤษที่เป็น native นักเรียนจะสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้มากเมื่อเรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวฟิลิปปินส์ โดยที่ไม่ได้ลดมาตรฐานความสามารถและประสิทธิภาพของครูผู้สอนลงแต่อย่างใด 

เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและสิ่งที่ได้รับ

โดยทั่วไปแล้ว การเรียนภาษาอังกฤษกับครู native อย่างในประเทศอเมริกา อังกฤษ หรือแคนาดา มักจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ซึ่งก็เป็นไปตามค่าครองชีพและค่าตอบแทนการทำงานที่สูงของประเทศนั้นๆ ในขณะที่การเรียนภาษาอังกฤษกับครูฟิลิปปินส์ มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างประหยัดคุ้มค่า จากค่าครองชีพและค่าตอบแทนการทำงานของชาวฟิลิปปินส์ที่น้อยกว่า ทำให้การเรียนกับครูฟิลิปปินส์ สามารถคุมงบประมาณได้ง่ายกว่า 

เพื่อให้เห็นความแตกต่างด้านค่าใช้จ่าย เรามีตัวอย่างค่าใช้จ่ายโดยประมาณ สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษา กับค่าใช้จ่ายการเรียนกับครูฟิลิปปินส์มาเปรียบเทียบให้เห็นอย่างคร่าวๆ 

เรียนกับครู Native ในประเทศตะวันตก

 • คาบเรียนตัวต่อตัว
 • เรียนคลาสกลุ่ม 12-18 คน/ห้องเรียน สัปดาห์ละ 20 – 30 ชั่วโมง
 • เพื่อนจากนานาประเทศทั่วโลก
 • หนังสือเรียน
 • ค่าที่พัก
 • ค่าอาหาร
 • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ VISA
 • ค่าเดินทางไป-กลับ ที่พัก-โรงเรียน
 • ค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิต

ค่าเรียนภาษาอังกฤษ ในประเทศตะวันตก
อาทิ อเมริกา แคนาดาหรืออสเตรเลีย

28,000 – 48,000

THB / เดือน

เรียนกับครูที่ประเทศฟิลิปปินส์

 • เรียนคลาสตัวต่อตัว (1:1) สัปดาห์ละ 20 – 25 ชั่วโมง
 • เรียนคลาสกลุ่ม 3-6 คน สัปดาห์ละ 10 – 20 ชั่วโมง
 • เพื่อนจากญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน เวียดนาม รัสเซีย ซาอุ มองโกเลีย จีน
 • หนังสือเรียน
 • ค่าที่พัก
 • ค่าอาหารตลอดสัปดาห์
 • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ VISA (หากอยู่เกิน 4 สัปดาห์)
 • ไม่ต้องเดินทาง หากพักหอพักในของสถาบัน
 • บริการซักและอบผ้า (แต่ยังไม่รวมค่าขนม ค่าท่องเที่ยว)

ค่าเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น
ที่ประเทศฟิลิปปินส์ (แบบ package)

60,000 – 65,000

THB / เดือน

“Beginners ไปได้ ไปง่าย
4 สัปดาห์ ก็ไปได้”

ไม่ต้องขอวีซ่าก่อนไป . สมัครเรียนกับ KPG LEARN . จองตั๋วเครื่องบิน สามารถเดินทางไปเรียนได้เลย