KPG LEARN

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการกับครูฟิลิปปินส์
และโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ที่ประเทศฟิลิปปินส์

KPG LEARN ผู้เชี่ยวชาญที่บุกเบิกการบริการคอร์สเรียนภาษาอังกฤษกับครูฟิลิปปินส์ 2 รูปแบบ
รวมถึงการเรียนแบบเข้มข้น โดยการเดินทางไปเรียนที่เมืองเซบู หรือเมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์
รวมถึงการเรียนออนไลน์แบบตัวต่อตัว ด้วยโปรแกรมการเรียน KPG LIVE

 • ดำเนินการภายใต้บริษัท ก้อปันกัน จำกัด (KorPunGun Co.,Ltd.) ซึ่ง
 • จดทะเบียนและได้รับการรับรองโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) หมายเลข 0105560112061 และ
 • รวมถึงสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (TIECA)

Our Services

KPG LEARN ให้คำปรึกษาและบริการคอร์สเรียนภาษาอังกฤษกับครูฟิลิปปินส์มืออาชีพ 2 ช่องทาง

KPG LIVE

เรียนออนไลน์ ตัวต่อตัว
เริ่มต้นที่ 8 คาบ/เดือน
(คาบละ 40 นาที)

2,670 บาท
/เดือน

(*ราคาสำหรับสมัครเรียน 6 เดือน)

 • ทดลองเรียนได้ฟรี 1 คาบ
 • คอร์สเรียนสำหรับผู้ใหญ่ (ESL, Business, IELTS)
 • คอร์สเรียนสำหรับเด็ก 5 ปี+ (Junior ESL)
 • ครูผู้สอนมืออาชีพ ผ่านการคัดเลือกและฝึกอบรมแล้ว
 • จัดระดับภาษาตามมาตรฐานสากล (CEFR)
 • แบบเรียนมาตรฐานสากล
Recomended!

Study in the Philippines

เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น
ที่ฟิลิปปินส์

63,000 บาท
/เดือน

(*ราคาเฉลี่ย)

 • เรียนเข้มข้น รวมคาบตัวต่อตัว 4-5 คาบ และคาบเรียนกลุ่ม 2-4 คาบ ต่อวัน
 • หนังสือเรียน
 • ห้องพัก อาหาร บริการซักผ้า และบริการรับจากสนามบิน
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆของสถาบันและรัฐบาลฟิลิปปินส์
 • ประกันภัย MSIG คุ้มครองตลอดการเรียน

KPG LEARN

มุ่งมั่นส่งเสริมการปลดล็อคศักยภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยการเรียนและฝึกฝนใช้งานภาษาอังกฤษกับครูชาวฟิลิปปินส์ ที่มีคุณภาพ

KPG Cares

ให้คำแนะนำและตัวเลือกตามโจทย์และความต้องการของผู้เรียน “ออนไลน์ หรือที่ฟิลิปปินส์, เซบู หรือ บาเกียว , ESL, Business หรือ IELTS , เรียกหนัก เรียนชิลๆ” เลือกได้

KPG Helps Prepare

มีคำแนะนำเพื่อเตรียมเตรียมตัวก่อนเดินทาง และดูแลหลังจากที่ไปเรียนแล้ว และมอบประกันภัย MSIG คุ้มครองตลอดระยะเวลาเรียน ฟรี!

KPG Supports

สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วย 2 คอร์ส 20 บทเรียน พร้อมแบบฝึกหัด สำหรับทบทวน ปรับพื้นฐานก่อนไปเรียนให้ฟรี! เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนและพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ

รายละเอียดการบริการ

สิ่งที่ผู้เรียนจะต้องทำ

 • Plan: ตั้งเป้าหมาย งบประมาณและช่วงเวลาที่ต้องการเรียน
 • Consider: พิจารณาและเลือกสถาบัน หลักสูตร รูปแบบห้องพัก และวันที่เริ่มเรียน ที่เหมาะสมกับเงื่อนไขและความต้องการของตนเอง และเช็คห้องพัก/วันที่สามารถเดินทางไปเริ่มเรียนได้
 • Contact: ติดต่อ KPG LEARN เพื่อแจ้งรายละเอียดเงื่อนไขและความต้องการ หรือขอคำปรึกษาในการวางแผน
 • Apply: สมัครเรียนกับ KPG โดยจะต้องชำระค่ามัดจำการสมัครเรียน 5,000 – 6,000 THB (ขึ้นอยู่กับว่าจะสมัครโรงเรียนใด) เพื่อจองที่นั่ง ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะถูกหักออกจากยอดที่ต้องชำระก่อนเดินทางไปเรียน*แนะนำให้ติดต่อเพื่อดำเนินการสมัคร 2-3 เดือนล่วงหน้า เป็นอย่างช้า (ยิ่งสมัครล่วงหน้าได้ยิ่งดี) โดยเฉพาะหากมีสถาบันและรูปแบบห้องพักที่ต้องการเป็นพิเศษ
 • Book an air-ticket: จองและชำระค่าตั๋วเรื่องบิน
 • Pay: ชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย ค่าเรียน ค่าที่พัก 2-4 สัปดาห์ก่อนเดินทางไปเรียน
 • Preparation: เตรียมตัวก่อนเดินทางไปเรียน ตามคำแนะนำของ KPG
 • Focus on Studying: โฟกัสกับการเรียน ฝึกฝนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อพิชิตเป้าหมายตามที่ตั้งใจไว้

สิ่งที่ KPG จะมอบให้

 • Information and Insight: KPG มุ่งมั่นที่จะเผยแพร่ข้อมูลและประสบการณ์ที่ครอบคลุมและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ให้ได้ศึกษาเพื่อเลือกตัวเลือกที่จะตอบโจทย์เงื่อนไขและความต้องการของผู้เรียนที่แตกต่างกัน ซึ่งแหล่งข้อมูลสำคัญของ KPG รวมถึง website และ youtube
 • Consult: ให้คำปรึกษาและข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน การเรียน ที่พัก การใช้ชีวิตและค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้สมัครได้เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม
 • Check and Reservation: ตรวจสอบห้องพักที่ว่าง ตามวันและเวลาที่ผู้เรียนต้องการไปเรียน และจองห้องพักไว้ให้ผู้สมัคร
 • Admission: ทำเรื่องสมัครเข้าเรียน *หากผู้สมัครไม่ดำเนินการสมัครกับ KPG ภายในวันและเวลาที่กำหนด ห้องพักที่จองไว้จะถูกส่งต่อให้นักเรียนคนอื่น
 • Wire transfer: โอนชำระค่าใช้จ่ายให้สถาบันในต่างประเทศแทนผู้สมัคร (เพื่อความสะดวกของผู้สมัคร และผู้สมัครจะได้ประหยัดค่าธรรมเนียมในการโอนมูลค่า 1,300 THB โดยที่ KPG จะออกให้)
 • Air-ticket: KPG จะแนะนำไฟล์ทบิน พร้อมอัตราค่าใช้จ่ายให้ผู้สมัครทำการจองและชำระค่าใช้จ่ายกับสายการบิน Philippine Airlines ในประเทศไทยได้โดยตรง (หรือผู้สมัครสามารถที่จะเลือกและจองไฟล์ทบินจากช่องทางอื่นได้ด้วยตนเอง)
 • Airport Pick-up: ประสานงานและนัดหมายบริการรับจากสนามบินโดยสถาบันในประเทศฟิลิปปินส์
 • Travel Insurance: KPG จะแนะนำการทำเรื่องสมัคร และมอบสิทธิ์ประกันของ MSIG Travel Insurance ให้ผู้เรียนฟรี! (สำหรับการเรียน 4 สัปดาห์+) คุ้มครองการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุฉุกเฉินตลอดระยะเวลาเรียน
 • Pre-Departure: ให้ข้อมูลและคำแนะนำสำหรับการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปเรียน
 • Learning Support: มึคอร์สเรียน พร้อมแบบฝึกหัด สำหรับการทบทวนและปรับพื้นฐาน และให้คำแนะนำ ดูแลหลังจากที่เดินทางไปเรียนแล้ว

สิ่งที่ผู้เรียนจะต้องทำ

 • Plan: ตั้งเป้าหมาย งบประมาณและช่วงเวลาที่ต้องการเรียน
 • Contact: ติดต่อ KPG LEARN เพื่อแจ้งรายละเอียดเงื่อนไขและความต้องการ หรือขอคำปรึกษา เพื่อเลือกคอร์สเรียน
 • Trial It Out: ทดลองเรียนฟรี 1 คาบ ก่อนสมัครเรียน
 • Apply and Pay: สมัครเรียนและชำระค่าคอร์สเรียนให้กับ KPG
 • Focus on Studying: เข้าเรียนตามวันและเวลาเรียนที่นัดหมายไว้ให้ครบ เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนเอง สื่อสารและแจ้งล่วงหน้าหากไม่สามารถเข้าเรียนได้ และโฟกัสกับการเรียน ฝึกฝนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อพิชิตเป้าหมายตามที่ตั้งใจไว้

สิ่งที่ KPG จะมอบให้

 • Consult: ให้คำปรึกษาและข้อมูล เพื่อเลือกคอร์สเรียนที่เหมาะสม ตามระดับภาษา งบประมาณและความต้องการของผู้เรียน
 • Trial Out Arrangement: จัดให้มีการทดลองเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ทดลองก่อนสมัครและชำระค่าใช้จ่าย
 • Follow up: ติดตามผลการทดลองเรียน แจ้งวิธีการสมัครและรายละเอียดค่าใช้จ่าย (พร้อมโปรโมชั่น – ถ้ามี)
 • Admission: ทำเรื่องสมัครเรียน จัดส่งคำแนะนำในการเรียน และยืนยันรายละเอียดการเรียน ตามที่ได้สมัครไว้
 • Support: ดูแลและประสานงาน กรณีที่ติดปัญหาใดๆในช่วงที่เรียน

Student Review

เสียงสะท้อนจากนักเรียนของเรา

FAQS

KPG LEARN คือ ผู้เชี่ยวชาญที่บุกเบิกการบริการเรียนภาษาอังกฤษกับครูฟิลิปปินส์ 2 รูปแบบ รวมถึงการเรียนแบบเข้มข้น โดยการเดินทางไปเรียนที่เมืองเซบู หรือเมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ รวมถึงการเรียนออนไลน์แบบตัวต่อตัว ด้วยโปรแกรมการเรียน KPG LIVE

KPG LEARN มุ่งมั่นส่งเสริมการปลดล็อคศักยภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษ ด้วยการเรียนและฝึกฝนใช้งานภาษาอังกฤษกับครูชาวฟิลิปปินส์ ที่มีคุณภาพ ซึ่งเนินการภายใต้บริษัท ก้อปันกัน จำกัด (KorPunGun Co.,Ltd.) ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (TIECA)

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KPG LEARN คลิกที่นี่

KPG LEARN เป็นแบรนด์ที่ดำเนินการภายใต้ บริษัท ก้อปันกัน ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) ได้จดทะเบียนเป็น บริษัท ก้อปันกัน จำกัด ในปีพ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) – ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105560112061)  โดยนายกันต์พงศ์ ทวีสุข ศิษย์เก่าและอดีตนักกิจกรรมในตำแหน่งที่ปรึกษานักศึกษานานาชาติและประธานสภานักศึกษา ณ Shoreline Community College รัฐ Washington ประเทศสหรัฐฯ ด้วยความตั้งใจที่จะบริการในการเรียนต่อต่างประเทศ และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อความตระหนักรู้เท่าทันในตนเอง ความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางวัฒนธรรม (Cultural Skills and Competency) 

ซึ่งก้อปันกันได้เริ่มให้บริการเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศฟิลิปปินส์ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) ภายใต้ชื่อแบรนด์ก้อปันกัน (KorPunGun) ทั้งนี้เพื่อการสื่อสารและให้บริการเรียนภาษาอังกฤษกับครูฟิลิปปินส์แบบมืออาชีพและเฉพาะทาง เราจึงได้เริ่มต้นแบรนด์ KPG LEARN ขึ้นในปี 2566 (ค.ศ. 2023)

Communicative ESL คือ วิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถนำทักษะฟัง พูด อ่านและเขียนมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน ในสถานการณ์ในชีวิตจริงได้มากขึ้น ทำให้ผู้เรียนไม่กังวลเมื่อจะต้องสื่อสารในสถานการณ์จริงกับชาวต่างชาติ – สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ (คลิก)

ครูฟิลิปปินส์ที่สถาบันสอนภาษาอังกฤษในประเทศที่ฟิลิปปินส์ ที่เป็นพันธมิตรกับ KPG LEARN รวมถึงครูฟิลิปปินส์ที่สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ของ KPG LIVE จะต้องผ่านการคัดเลือก ฝึกอบรมและการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยสถาบัน เพื่อการสร้างความมั่นใจในความสามารถและคุณภาพของครูผู้สอน

ครูฟิลิปปินส์ที่ผู้เรียนจะได้เรียนและฝึกฝนการใช้งานภาษาอังกฤษไปกับ KPG LEARN จะให้ความสำคัญและใส่ใจกับการเรียนรู้ของเราและใจเย็นในการสอน ทำให้นักเรียนได้เรียนและ ใช้ภาษาอังกฤษได้ด้วยความมั่นใจ โดยเฉพาะสำหรับผู้เรียนระดับเริ่มต้นที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านการพูดคุยสื่อสารให้มั่นใจและคล่องแคล่วมากขึ้น

อยากเก่งภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว? นอกเหนือบทเรียนแล้วก็คงหนีไม่พ้นการฝึกฝนใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน นั่นหมายความว่าการได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ภาษา ไปพร้อมกับการเรียนภาษา จะทำให้ภาษาอังกฤษดีขึ้นได้ทันตาเห็น ร่วมทำความเข้าใจถึงเหตุผลว่าทำไม “ฟิลิปปินส์” ถึงควรอยู่ในลิสต์ที่ตอบโจทย์ความต้องการได้ทุกข้อ!

 • เรียนแบบตัวต่อตัว (1:1)
 • พัฒนาทักษะภาษากับเพื่อนๆจากนานาประเทศ ด้วยคาบเรียนกลุ่มเล็ก 3-5 คน
 • วัฒนธรรมภาษาอังกฤษ
 • ครูที่ใจดีและใส่ใจกับนักเรียน
 • บริการครบวงจร ปลอดภัย
 • ไม่ต้องขอ VISA ก่อนไปเรียน

คิดจะเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ ไปง่าย เก่งเร็ว งบไม่บานปลาย! ต้องไปกับ #KPG LEARN … อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์ได้ที่นี่https://korpungun.com/programs-in-philippines/

สำหรับค่าใช้จ่ายเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปินส์ ในเบื้องต้น จะประกอบด้วย

 • ค่าสมัครเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเรียนแบบเข้มข้น (สำหรับเรียนตัวต่อตัววันละ 3-4 คาบ และคาบเรียนกลุ่มวันละ 3-4 คาบ) ขั้นต่ำจะอยู่ที่ประมาณ 1,600 USD หรือประมาณ 56,000 บาท ต่อเดือน (1 USD = 35 THB)
 • ค่าธรรมเนียม Local Fee ขั้นต่ำจะอยู่ที่ประมาณ 12,000 PHP หรือ ประมาณ 8,000 บาท ต่อเดือน (1 PHP = 0.63 THB)
 • ดังนั้น ค่าใช้จ่ายต่อเดือนจะคิดเป็นประมาณ 63,000 บาท  (ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว)

สามารถเลือกดูรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปินส์ได้ที่ https://korpungun.com/philippines-cost/

โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบตัวต่อตัวกับครูฟิลิปปินส์มืออาชีพ KPG LIVE สอนโดยครูผู้สอนมืออาชีพ ที่ผ่านการอบรมและการประเมินตามระบบของสถาบัน ได้รับการรับรองจาก TESDA และกระทรวงการศึกษาของฟิลิปปินส์ KPG LIVE เปิดสอนหลักสูตรที่หลากหลาย ปรับให้เข้ากับผู้เรียนได้อย่างเฉพาะตัว

 • 1:1 with Expert Teachers: ฝึกฝนพูด สื่อสาร อภิปรายในคลาสเรียนกับครูผู้สอนมืออาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างเห็นผล
 • Program Choices: หลักสูตรและบทเรียนที่หลากหลายตั้งแต่ เพื่อการใช้งานทั่วไป การทำงาน สัมภาษณ์งาน และเตรียมสอบ IELTS
 • After Class Reports: มีรายงานการเรียน (report) เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียน จุดแข็ง และสิ่งที่ควรพัฒนา หลังคาบเรียนทุกคาบ
 • 4 Steps Systems: เรียนรู้อย่างเป็นระบบ 4 ขั้นตอน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

หากสนใจ … สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่

ค่าใช้จ่ายคอร์สเรียนออนไลน์ของ KPG LIVE เริ่มต้นที่ 3,240 บาท สำหรับการเรียน 8 คาบ (คาบละ 40 นาที) ต่อเดือน และสำหรับรายละเอียดของแพคเกจอื่นๆ สามารถเลือกดูได้ที่นี่

สำหรับตัวเลือกการชำระค่าใช้จ่าย และรายละเอียดการผ่อนชำระค่าคอร์สเรียนออนไลน์ KPG LIVE สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

สำหรับผู้ที่สนใจไปเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ที่ประเทศฟิลิปปินส์ หรือเรียนออนไลน์แบบตัวต่อตัว KPG LEARN บริการด้วยความมุ่งมั่นที่จะตอบโจทย์เงื่อนไขและความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยรวมถึง

 • KPG CARES: ให้คำแนะนำและตัวเลือกตามโจทย์และความต้องการของผู้เรียน “ออนไลน์ หรือที่ฟิลิปปินส์, เซบู หรือ บาเกียว , ESL, Business หรือ IELTS , เรียกหนัก เรียนชิลๆ” เลือกได้
 • KPG HELPS PREPARE: มีคำแนะนำเพื่อเตรียมเตรียมตัวก่อนเดินทาง และดูแลหลังจากที่ไปเรียนแล้ว และมอบประกันภัย MSIG คุ้มครองตลอดระยะเวลาเรียน ฟรี! 
 • KPG SUPPORTS: สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วย 2 คอร์ส 20 บทเรียน พร้อมแบบฝึกหัด สำหรับทบทวน ปรับพื้นฐานก่อนไปเรียนให้ฟรี! เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนและพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

สำหรับรายละเอียดของการบริการ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่

 • สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ สามารถศึกษารายละเอียดของสถาบัน หลักสูตรและค่าใช้จ่ายได้ที่นี่
 • สำหรับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ สามารถศึกษารายละเอียได้ที่นี่
 • สำหรับการพูดคุย ขอคำปรึกษาหรือรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ LINE @kpglearn

Unlock Your English Potential

ฝึกฝนใช้งานจริง เพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ไปกับ
KPG LEARN