หากคุณต้องการพัฒนา พื้นฐานภาษาอังกฤษ ศักยภาพการสื่อสาร

คอร์สเรียนออนไลน์ พัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร 
เพื่อการต่อยอดการเรียนรู้ และการนำไปใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Play Video

เรียนรู้ไปพร้อมกับชุมชนออนไลน์ของเรา

เรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ตลอด 24/7 พร้อมสอบถาม แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมคอร์สเรียนและผู้สอนได้

พัฒนาพื้นฐานความรู้ด้านภาษาและการสื่อสาร

เพื่อเชื่อมต่อศักยภาพของคุณกับโลกสากล
โดยไม่มีอุปสรรคใดๆมาขวางกัน

Sections/Multi Colums -Line Icon 1Created with Sketch.
ผู้สอนที่เชี่ยวชาญ

ผู้พัฒนาและสอนคอร์สเรียนออนไลน์ของมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ และเป็นตัวจริงในด้านที่สอน เราการันตีว่าคุ้มค่าที่จะเรียน !

Sections/Multi Colums -Line Icon 2Created with Sketch.
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

ในคอร์สเรียนออนไลน์ จะมีการบรรยาย พร้อมด้วยคำถามและแบบฝึกหัด เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ และสามารถโพสต์ถาม-ตอบเพิ่มเติมในกลุ่มได้ด้วย

มีแบบทดสอบ

ผู้เรียนสามารถทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติม พร้อมระบบตรวจคำตอบและเฉลยอัตโนมัติ เพื่อการทำความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนต่างๆเพิ่มเติมได้

มี certificate

เมื่อเรียนจบคอร์ส และทำแบบฝึกหัดผ่านอย่างครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ e-certificate รับรองการเรียนและพัฒนาการ

Our courses

คอร์สเรียนที่เปิดสอน

Our Teachers

ผู้สอนคอร์สเรียน

ครูจิ๊บ ภัณฑิรา วรานุเคราะห์โชค

สอนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

คุณหม่อง ธานินทร์ แสนทวีสุข

สอนคอร์สการสื่อสาร

what do Our Students say?

เสียงจากผู้เรียน

Contact us

ติดต่อร่วมพัฒนาคอร์สเรียน หรือ สอบถามเกี่ยวกับการเรียน

Evaluation for Development