Communicative ESL

เรียนภาษาอังกฤษในไทยมาตั้งหลายปี ยังสื่อสารไม่ได้ดีพอ … KPG LEARN ขอแนะนำให้รู้จักกับ Communicative ESL

Communicative ESL คือ

วิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถนำทักษะฟัง พูด อ่านและเขียนมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน ในสถานการณ์ในชีวิตจริงได้มากขึ้น ทำให้ผู้เรียนไม่กังวลเมื่อจะต้องสื่อสารในสถานการณ์จริงกับชาวต่างชาติ

อย่างที่เรารู้กันว่า การสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย โดยทั่วไปแล้วมักจะไม่สามารถช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างแท้จริง ดังนั้น จึงมีแนวคิดการเรียนการสอนแบบ Communicative ESL Method เกิดขึ้น ซึ่งวันนี้ KPG LEARN (KPG) จะมาอธิบายให้เราเข้าใจกันมากขึ้น ว่าการสอนวิธีนี้คืออะไร และสำคัญกับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 อย่างไรบ้าง

Communicative ESL เป็น วิธีการเรียนการสอนแบบ Communicative ESL Method จะเน้นไปถึงการสื่อสารที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยที่ครูผู้สอนจะไม่เน้นสอนแต่กฎของ Grammar เป็นหลัก อย่างที่เราเคยเรียนกันมาตามโรงเรียนทั่วไป เพราะว่าการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตจริงนั้น เราจะต้องดูว่าการสื่อสารแบบไหนเหมาะสมสำหรับสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่

สรุปองค์ประกอบที่สำคัญของ
Communicative ESL Method ไว้ดังนี้

1) มีปฏิสัมพันธ์ในการเรียน

การสอนแบบ Communicative ESL จะนำแนวทางการสอนที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมาใช้อย่างจริงจัง เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในชั้นเรียนอย่างเท่าเทียมกัน โดยที่ครูผู้สอนจะเป็นคนช่วยสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษต่างๆ ของผู้เรียน Communicative ESL Method ทำให้เราลืมภาพการเรียนการสอนที่ครูยืนอยู่หน้าชั้นเรียน และบรรยายเพียงผู้เดียว โดยที่นักเรียนไม่มีส่วนร่วมในชั้นเรียนไปเลย

2) พัฒนารอบด้าน
(ฟัง พูด อ่าน เขียน)

เป้าหมายการสอนแบบ Communicative ESL เน้นไปถึงทักษะทั้ง 4 รวมถึงฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึ่งไม่ได้เน้นไปที่การอ่าน และเขียนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่การสอนแบบ Communicative ESL จะทำให้ผู้เรียนสามารถนำทักษะทั้ง 4 นี้มาประยุกต์ใช้ร่วมกันในสถานการณ์ในชีวิตจริงได้มากขึ้น ทำให้ผู้เรียนไม่กังวลเมื่อจะต้องสื่อสารในสถานการณ์จริงกับชาวต่างชาติ

3) ได้ฝึกฝนสื่อสารจริง

ครูผู้สอนจะสร้างหลักสูตรที่เน้นการฝึกทักษะต่างๆในบริบทของสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวันที่หลากหลาย เพื่อที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการสื่อสารภาษาอังกฤษที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง เช่น การไปถอนเงินที่ธนาคาร หรือการจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์ในซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น แทนการเน้นบทเรียนเพียงการแนะนำตัว หรือถามไถ่สารทุกข์สุขดิบแบบหนังสือเรียน Grammar ทั่วๆ ไปที่เราเคยเห็นเมื่อก่อน

วีดีโอแนะนำ Commucative พร้อมสาธิตโดยครู Yani สถาบัน GLC เมืองเซบู ประเทศฟิลิปินส์

แน่นอนในคาบเรียนตัวต่อตัว ผู้สอนจะนำวิธีการเรียนการสอนแบบ Communicative ESL มาใช้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ และสำหรับคาบเรียนกลุ่ม การสอนแบบ Communicative ESL จะทำให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนร่วมกับผู้เรียนคนอื่นๆ ทำให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ผ่านการทำงานกลุ่มร่วมกัน ทำให้ผู้เรียนคลายความกังวล หรือความกลัวในการที่จะต้องลงเรียนคลาสเรียนนั้นคนเดียว หรือต้องสื่อสารภาษาอังกฤษกับเพื่อนในชั้นเรียน เนื่องจากผู้เรียนสามารถสร้างเพื่อนใหม่ที่คอยสนับสนุนให้กำลังใจกันระหว่างการเรียนได้

ความแตกต่างเหล่านี้ของการสอน Communicative ESL Method ที่ได้กล่าวมาข้างต้นทำให้แนวการสอนนี้เป็นที่น่าสนใจ และทำให้การเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถนำทักษะต่างๆ ทั้ง 4 ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆ

สนใจเรียนภาษาอังกฤษแบบ Communicative ESL

จะต้องไปเรียนที่ไหน?

KPG LEARN แนะนำ 2 ช่องทางในการเรียนภาษาอังกฤษแบบ Communicative ESL ดังนี้

Study
English
Online

เรียนออนไลน์

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ตัวต่อตัว กับครูผู้สอนมืออาชีพ ที่ผ่านการอบรมและการประเมินตามระบบของสถาบัน  กับ KPG LIVE ได้รับการรับรองจาก TESDA และกระทรวงการศึกษาของฟิลิปปินส์

ราคาเริ่มต้น 3,240 THB / เดือน

  • คอร์สเรียนสำหรับเด็ก ผู้ใหญ่ วัยทำงาน ตัวเลือก General ESL, ESL for Kids, Business English และ IELTS Test Prep
  • คาบเรียนละ 40 นาที เริ่มต้นที่เดือนละ 8 คาบ
  • มีแบบเรียนอิงตามระดับภาษา CEFR มาตรฐานสากล
  • ทดลองเรียนก่อนได้

Study English
in the Philippines

เรียนภาษาอังกฤษ
ที่ฟิลิปปินส์

เดินทางไปเรียนภาษาอังกฤษที่เมืองเซบู หรือเมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์แบบเข้มข้น พร้อมบริการครบวงจร ให้ผู้เรียนได้โฟกัสกับการเรียนได้ 100% ซึ่ง “Beginners ไปได้ ไปง่าย 4 สัปดาห์ ก็ไปได้”

ค่าใช้จ่ายประมาณ 63,000 THB / เดือน

  • โปรแกรมการเรียนที่มีคาบเรียนตัวต่อตัว 4-5 คาบ และคาบเรียนกลุ่ม 2-4 คาบต่อวัน
  • ห้องพัก อาหาร บริการซักผ้า และบริการรับจากสนามบิน
  • รับประกันความปลอดภัย ร่วมกับ MSIG Travel Insurance
  • ฟรี! คอร์สเรียนออนไลน์ พร้อมแบบฝึกหัด สำหรับการทบทวนและปรับพื้นฐาน

คำแนะนำจาก KPG

สำหรับการเตรียมตัวเรียนภาษาอังกฤษแบบ Communicative ESL

หากใครที่สนใจการเรียนการสอนแบบนี้ อย่าลืมว่า การเรียนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนอย่างเดียวนั้นไม่อาจสามารถจะทำให้เราพัฒนาได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น นอกเหนือจากการเรียนภาษาอังกฤษแบบ Communicative ESL Method แล้ว นักเรียนจะต้องพยายามสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเสมอๆ โดยดูการใช้คำศัพท์ให้เหมาะสมกับบริบท และผู้ฟัง โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องความถูกต้องของไวยากรณ์มากจนเกินไป

นอกจากนี้ ในช่วงที่เรามีเวลาว่าง KPG แนะนำให้ผู้เรียนฝึกภาษาอังกฤษผ่านสื่อบันเทิงที่เป็นภาษาอังกฤษต่างๆ เช่น หนัง เพลง หรือหนังสือ  เนื่องจากจะทำให้เราเห็นการใช้ประโยคในภาษาอังกฤษที่หลากหลายมากขึ้น เพิ่มเติมจากคำศัพท์ และรูปประโยคต่างๆ ที่เราได้เรียนไปแล้วในคลาสเรียนเนื่องจากเราจะเห็นการใช้ภาษาอังกฤษแบบที่เจ้าของภาษาใช้สถานการณ์จริงๆ ได้ผ่านสื่อบันเทิงต่างๆ

และที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ เราจะต้องให้เวลากับตัวเอง โดยที่เราต้องเข้าใจว่าการเรียนภาษาอังกฤษนั้นต้องใช้เวลาในการพัฒนาทักษะของเราในระดับหนึ่ง ดังนั้น เราไม่ควรกังวลมากจนเกินไป หากเรายังไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มที่ในช่วงแรกที่เราเริ่มเรียนภาษาอังกฤษแบบ Communicative ESL

โดยสรุปแล้ว เราจะเห็นได้ว่าวิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบ Communicative ESL Method ไม่เพียงแค่เน้นการสื่อสารที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันของเรา แต่ยังทำให้เราได้พัฒนาทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ผ่านการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วมในชั้นเรียนได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น ผู้เรียนจะมีความสุขกับการเรียนที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับผู้เรียนคนอื่นๆ ซึ่งทำให้การเรียนภาษาอังกฤษนั้นสนุก น่าสนใจ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Unlock Your English Potential

ฝึกฝนใช้งานจริง เพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ไปกับ
KPG LEARN