Sale!

12 Tenses

1,290฿

คอร์ส 12 Tenses สอนโดยพี่ไนซ์ Write.Wise เป็นคอร์สพื้นฐานภาษาอังกฤษที่มีการอธิบายเนื้อหาของ tenses ใหม่ทั้งหมดตั้งแต่รูปแบบประโยค การใช้ ความแตกต่างของแต่ละ tenses สอนอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ tenses ในแต่ละเรื่องอย่างแท้จริง เนื้อหาครอบคลุมที่ผู้เรียนต้องรู้เพื่อใช้สอบ และใช้จริงในชีวิตประจำวัน คอร์สเรียนนี้ประกอบด้วย

  • วีดีโอการสอน 15 ตอน ระยะเวลาที่สามารถเข้าเรียนในคอร์สเรียน 180 วัน
  • exercises ในรูปแบบ interactive feature ในวิดิโอ ให้ฝึกทำ
  • กลุ่มการเรียนรู้ (social groups) สำหรับพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้สอน
-
+

Specs

Category:

คำอธิบาย

คอร์ส Grammar: 12 Tenses เป็นคอร์สพื้นฐานภาษาอังกฤษที่มีการอธิบายเนื้อหาของ tenses ใหม่ทั้งหมดตั้งแต่รูปแบบประโยค การใช้ ความแตกต่างของแต่ละ tenses สอนอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ tenses ในแต่ละเรื่องอย่างแท้จริง เนื้อหาครอบคลุมที่ผู้เรียนต้องรู้เพื่อใช้สอบ และใช้จริงในชีวิตประจำวัน เหมาะสำหรับผู้ที่พื้นฐานอ่อน พื้นฐานปานกลาง หรือไม่มีพื้นฐานใด ๆ มาเลยก็สามารถเรียนได้

คอร์ส Grammar: 12 Tenses จะช่วย

  •  ให้เห็นภาพรวมของทั้ง 12 tenses ทั้งในรูปแบบประโยคบอกเล่า คำถาม และปฏิเสธเพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างแท้จริง
  • ให้ผู้เรียนเข้าใจการใช้ทั้ง 12 tenses ในบริบทต่าง ๆ ทำให้สามารถนำไปได้จริง
  • ชี้ให้เห็นถึงความต่างของทั้ง 12 tenses ว่าต่างกันอย่างไร ใช้แบบใดถึงเหมาะสม และมีตัวอย่างให้เห็นภาพอย่างชัดเจน

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

เฉพาะลูกค้าที่เข้าสู่ระบบ และเคยซื้อสินค้าชิ้นนี้แล้วเท่านั้น ที่เขียนบทวิจารณ์ได้