fbpx

Communication for Healthy Relationship

การสื่อสารเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์

ภาษาคือเครื่องมือที่มนุษย์ใช้สื่อสารเพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจกัน แต่ในหลายๆ ครั้งภาษาก็สร้างปัญหาและความขัดแย้ง รวมถึงความไม่เข้าใจกัน แทนที่จะเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์กลับกลายเป็นกำแพงที่ขวางกั้นความเข้าใจ การสื่อสารอย่างสันติเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของภาษาที่มีประสิทธิภาพ ที่จะทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกับคำบ่น ตัดสิน วิพากษ์วิจารณ์ และคำพูดที่ทำร้ายความรู้สึกของกันและกัน ได้อย่างมีความสุขมากขึ้น เพราะเราเปลี่ยนแปลงใครได้ยากแต่เราเลือกที่จะเข้าใจได้ง่ายกว่า

ผู้เรียนคอร์ส Communication for Healthy Relationship จะได้

  • เรียนรู้ชุดภาษาที่สร้างความขัดแย้งมากกว่าความเข้าใจ และเป็นภาษาที่บ่อนทำลายความสัมพันธ์
  • เรียนรู้ชุดภาษาที่เน้นการสานสัมพันธ์ก่อนการแก้ไขปัญหาหรือหาทางออก ที่เรียกว่าการสื่อสารอย่างซื่อตรงต่อความรู้สึกและความต้องการ
  • ฝึกฝนเพื่อสร้างประสบการณ์ในการทำความเข้าใจคำพูดที่ไม่พึงประสงค์และสามารถสื่อสารออกไปเพื่อสร้างความเข้าใจกัน

About Instructor

Tanin

คุณหม่องมีความสนใจในการพัฒนาตนเองด้วยศาสตร์ที่หลากหลาย ทั้งการสื่อสารอย่างสันติ การโค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลง จิตวิทยาตัวตน การละคร การภาวนา และอื่นๆ มีประสบการณ์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านนี้มากว่า 7 ปี ให้กับนักเรียน นิสิตนักศึกษา คนวัยทำงานทั้งภาครัฐและเอกชน

3 Courses

Not Enrolled

Course Includes

  • 6 Lessons

Ratings and Reviews

0.0
Avg. Rating
0 Ratings
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
No Reviews Found!
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!