แจ้งชำระเงิน

การชำระค่าใช้จ่าย

ทางเลือกที่ 1: โอนชำระค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีของบริษัท
  • ชื่อบัญชี บจก. ก้อปันกัน 
  • เลขบัญชี 029-1-83926-6
  • บัญชีธนาคาร กสิกรไทย  สาขา ICON SIAM
ทางเลือกที่ 2: ชำระดัวยบัตรเครดิต
  • รับบัตรเครดิตของทุกธนาคารที่มี VISA หรือ Master Card

แบบฟอร์มยืนยันการชำระค่าใช้จ่าย

สำหรับการโอนชำระ *เลขที่คำสั่งซื้อ* หากไม่แน่ใจ ให้ใส่ – แทนได้

[seed_confirm]