fbpx

Pronoun

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

สารบัญ

Pronoun

Pronoun คือ คำสรรพนาม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำนาม เราจะใช้คำสรรพนามเพื่อแทนคำนามที่ได้พูดถึงไปแล้ว หรือพูดถึงคน สัตว์ สิ่งของ โดยแบ่งตามลำดับของผู้พูด เป็นบุรุษที่ 1 บุรุษที่ 2 และบุรุษที่ 3

คำสรรพนามสามารถทำหน้าที่เป็นประธาน และกรรมในประโยคได้ นอกเหนือจากคำนามและคำกริยาเติม -ing ที่ครูจิ๊บได้พูดถึงไปก่อนหน้านี้แล้วในบทที่ 1 เรื่องของการสร้างประโยคที่สมบูรณ์ ดังนั้น คำสรรพนามจึงมีความสำคัญกับเรื่องของ Tense ต่างๆ ด้วย

คําสรรพนามมีความสำคัญ เนื่องจากในภาษาอังกฤษเราจะไม่สามารถใช้คำนามพูดถึงสิ่งเดียวกันซ้ำๆ หลายครั้งได้ ดังนั้น เราจึงต้องนำคำสรรพนามมาแทนที่คำนามที่เราได้พูดถึงไปแล้ว

ดังนั้น ลองมาดูวิธีการใช้คำสรรพนามแทนคำนามกันค่ะ

 • Jacklyn has 3 dogs. They are labradors.
  พวกเราจะเห็นว่าคำว่า they ที่แปลว่าพวกเขาแทนคำนามในประโยคก่อนหน้าซึ่งคือคำว่า 3 dogs
 • Henry was not satisfied with his job, so he quit it last week.
  คำว่า he แทนคำว่า Henry ที่เป็นประธานในประโยคแรก

คำสรรพนามแบ่งออกเป็น 5 ประเภท เราลองมาดูคำสรรพนามในแต่ละประเภทกันค่ะ

*ในตารางของช่อง คำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ Possessive adjective ถึงแม้จะไม่ใช่คำสรรพนาม แต่ครูจิ๊บใส่เข้ามาเพื่อให้พวกเราได้เทียบกับคำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive pronoun) เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้น เรื่องคำสรรพนาม

เรามาดูคำสรรพนามในแต่ละประเภทอย่างละเอียดกันค่ะ

คำสรรพนามที่เป็นประธาน 

มีคำว่า I, you, we, they, he, she, it ซึ่งหมายความว่าคำสรรพนามเหล่านี้จะต้องอยู่หน้าคำกริยาในประโยค เช่น

คำสรรพนาม บุรุษที่ 1 คำว่า I, we ซึ่งคำว่า we เป็นคำพหูพจน์ ที่รวม I หรือฉันเข้าไปด้วย
คำสรรพนาม บุรุษที่ 2 คำว่า you เป็นได้ทั้งรูปเอกพจน์และพหูพจน์
คำสรรพนาม บุรุษที่ 3 คำว่า they เป็นคำพหูพจน์ he, she, it เป็นเอกพจน์

 • I thought that this handbag had been stolen.
 • She regretted taking this job offer.
 • My neighbor has a dog. It barks so loud at night.

คำสรรพนามที่เป็นกรรม 

มีคำว่า me, you, us, them, him, her, it ซึ่งจะอยู่ตามหลังคำกริยาในประโยค เช่น

 • Please don’t forget to wake me up tomorrow.
 • The coach told them to work harder.
 • The driver dropped her off at the office.

คำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของ 

(Possessive pronoun) เช่น his, hers, theirs, mine, ours, yours ซึ่งจะใช้แทนคำนามที่บอกความเป็นเจ้าของที่มีการกล่าวถึงไปแล้วซึ่งจะต่างจาก Possessive adjective เช่น my, your, our, their, his, her, its

 • The police towed a car from the street. It was yours.
  คำว่าyours สื่อถึงรถที่ถูกลากไปซึ่งเป็นของเธอหรือแทนคำว่า your car
 • Do you like the buns? They are mine.
  คำว่า mine สื่อถึงขนมปังที่ถูกพูดถึง หรือแทนคำว่า my buns นั่นเอง
 • Whose notebook is this on my desk? Tony’s or Tina’s? I think it’s his.
  คำว่า his สื่อถึงสมุดของโทนี่ หรือแทนคำว่า Tony’s notebook นั่นเอง

Reflexive 

คือ คำสรรพนามที่ลงท้ายด้วย -self หรือ -selves ขึ้นอยู่กับจำนวนของประธานในประโยคโดยใช้เพื่อสะท้อนถึงประธานในประโยคที่เป็นผู้กระทำกริยาที่กล่าวถึงในประโยคนั้นเอง ประธานและกรรมจะเป็นคน หรือสิ่งเดียวกัน

คำกริยาเหล่านี้สามาถใช้ Reflexive ตามหลังเพื่อเป็นกรรมได้

– blame        – introduce
– enjoy         – satisfy
– kill             – teach
– prepare     – dress

เช่น

 • I introduced myself to the group.
 • Don’t blame yourself for this.
 • The boy hurt himself while learning how to ride a bike.
 • She drove by herself for the first time.

คำสรรพนามที่ไม่เฉพาะเจาะจง 

(Indefinite Pronoun) ซึ่งเราจะใช้ในกรณีที่เราต้องการพูดถึงคนสัตว์หรือสิ่งของทั่วๆ ไป โดยที่เราไม่รู้ว่าเป็นสิ่งใดกันแน่ เช่น

 • Has anybody met the President?
 • Where is everybody?
 • There was nothing left when I arrived at the shop.

ข้อควรจำเกี่ยวกับ Pronoun

 1. คำสรรพนามที่ไม่เฉพาะเจาะจง เราจะใช้ในรูปเอกพจน์ กับคำกริยาเอกพจน์ เช่น เติม -s/-es ใน Present Simple tense
 2. คำว่า no one สะกดไม่ติดกัน
 3. คำที่ลงท้ายด้วย -one เช่น someone/ no one จะเป็นทางการมากกว่า

พวกเราจะเห็นว่าคำสรรพนามมีหลายรูปแบบดังนั้นพวกเราจะต้องทำความเข้าใจคำสรรพนามในแต่ละประเภทและใช้ให้ถูกต้องตามประเภทของมัน

บทสรุปท้ายบท Pronoun

 1. คำสรรพนามใช้แทนคำนามเพื่อไม่ให้การเขียนคำนามในประโยคซ้ำกันบ่อยเกินไป
 2. คำสรรพนามสามารถเป็นประธานหรือกรรมในประโยคได้
 3. พวกเราต้องเลือกใช้คำสรรพนามให้ถูกต้อง
 4. เราต้องเลือกเพศของคําสรรพนามบุรุษที่ 3 ให้ถูกต้อง
แนะนำสำหรับการเรียนรู้เพิ่มเติม

หากต้องการทำความเข้าใจเรื่องคำสรรพนามเพิ่มเติม ครูจิ๊บแนะนำให้เข้าไปดูคลิปวีดีโอตามลิงก์ด้านล่างนี้

VDO Credits : Flocabulary – YouTube

บทความอื่น

สำหรับภาษาอังกฤษระดับปานปลาง CEFR A2

Past Simple Tense

Past Simple Tense หรือ ประโยคอดีตกาล เป็นโครงสร้างประโยคที่เราใช้เล่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ในอดีต ที่สิ้นสุดไปแล้ว ปกติการเขียนประโยคในรูปอดีตจะง่ายมาก เพราะพวกเรา สามารถเติม -ed ท้ายคำกริยาได้เลย

อ่านเพิ่มเติม »

Preposition

Preposition หรือคำบุพบทในภาษาไทย คือ คำที่มักจะอยู่ข้างหน้า คำนาม หรือ คำบุพบท เพื่อเชื่อมคำเหล่านี้กับคำอื่น ๆ ในประโยค สามารถใช้บอกเวลา ตำแหน่ง หรือ วิธีการก็ได้ ดังนั้นเราต้องเลือกใช้ให้ถูกต้อง

อ่านเพิ่มเติม »

Relative Pronoun

Relative Pronoun หรือ ประพันธสรรพนาม คือ คำสรรพนามที่เอาไว้ใช้ขยายประโยคให้ประธานหรือกรรมในประโยคยาวขึ้น และมีรายละเอียดมากขึ้น โดยที่เราจะใช้นำหน้าส่วนขยายที่เราเรียกว่า relative clause

อ่านเพิ่มเติม »

Everyday Conversation

Everyday Conversation ในแต่ละวันเราจะได้มีโอกาสสื่อสารภาษาอังกฤษจากหลากหลายสถานการณ์ รูปประโยคที่ใช้ในสถานการณ์ประจำวันจึงมีความสำคัญอย่างมาก เราควรใช้ให้เหมาะสมกับบริบทที่แตกต่างกัน

อ่านเพิ่มเติม »

Pronunciation

Pronunciation หรือ การออกเสียงคำศัพท์ในภาษาอังกฤษ จะไม่ออกเสียงตามตัวสะกด 100% ดังนั้นเราจึงต้องฝึกฟังเจ้าของภาษา และฝึกออกเสียงคำศัพท์บ่อยๆ จึงจะทำให้เราออกเสียงได้อย่างถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา

อ่านเพิ่มเติม »

Present Simple Tense

Present Simple Tense หรือ ประโยคปัจจุบันกาล มีหลักการใช้หลายแบบ เช่น เหตุการณ์หรือข้อมูลที่เป็นความจริง การกระทำที่ทำบ่อย ๆ จนเป็นนิสัย และเหตุการณ์ในปัจจุบัน มีวิธีการสร้างประโยคหลากหลายรูปแบบ

อ่านเพิ่มเติม »

Compound Sentence

Compound Sentence หรือ ประโยคความรวม คือ การนำประโยคความเดียวมากกว่า 2 ประโยคขึ้นไปมาเชื่อมเข้าด้วยกัน โดยใช้คำสันธาน หรือที่เรียกง่าย ๆ ว่าคำเชื่อมประโยค ซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม »

Sentence Structure

Sentence Structure หรือ โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ แบบพื้นฐาน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ประธาน คำกริยา และ/หรือ กรรม จะมีความแตกต่างกับโครงสร้างประโยคของไทยหรือไม่ หาคำตอบได้ในบทความนี้

อ่านเพิ่มเติม »

Future Simple Tense

Future Simple Tense หรือ ประโยคอนาคตกาล มีหลักการใช้หลายแบบ ไว้ใช้พูดถึงเหตุการณ์ในอนาคต, การคาดเดาสถานการณ์ในอนาคต, ให้คำสัญญา รวมถึงการให้ข้อเสนอว่าจะทำอะไรในขณะนั้น

อ่านเพิ่มเติม »

Related Articles

Relative Pronoun

Relative Pronoun หรือ ประพันธสรรพนาม คือ คำสรรพนามที่เอาไว้ใช้ขยายประโยคให้ประธานหรือกรรมในประโยคยาวขึ้น และมีรายละเอียดมากขึ้น โดยที่เราจะใช้นำหน้าส่วนขยายที่เราเรียกว่า relative clause

Preposition

Preposition หรือคำบุพบทในภาษาไทย คือ คำที่มักจะอยู่ข้างหน้า คำนาม หรือ คำบุพบท เพื่อเชื่อมคำเหล่านี้กับคำอื่น ๆ ในประโยค สามารถใช้บอกเวลา ตำแหน่ง หรือ วิธีการก็ได้ ดังนั้นเราต้องเลือกใช้ให้ถูกต้อง

Passive Voice

ประโยคใน Passive Voice จะใช้เพื่อบอกว่าประธานที่เป็นคน หรือสิ่งของนั้นถูกทำอะไร แทนการบอกว่าใครเป็นคนทำกริยานั้น เราต้องจำโครงสร้างของ Passive Voice ให้ได้ ว่าจะต้องมีคำกริยา Verb to be และ verb ช่อง 3

Reported Speech

การใช้ Reported Speech จำเป็นก็ต่อเมื่อ เราต้องการอธิบายสิ่งที่เป็นคำพูดของคนอื่น แล้วเราต้องการนำมาพูดอีกครั้งหนึ่ง ในการเขียน Reported Speech เราสามารถใช้คำกริยาต่างๆ เพื่อเป็นการบอกถึงประโยคต้นฉบับได้

Future Simple Tense

Future Simple Tense หรือ ประโยคอนาคตกาล มีหลักการใช้หลายแบบ ไว้ใช้พูดถึงเหตุการณ์ในอนาคต, การคาดเดาสถานการณ์ในอนาคต, ให้คำสัญญา รวมถึงการให้ข้อเสนอว่าจะทำอะไรในขณะนั้น

Responses

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *