Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

สารบัญ

Future Simple Tense คือ ประโยคอนาคตกาล เอาไว้พูดถึงเรื่องราวในอนาคต เช่น สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น สิ่งที่จะเกิดขึ้น สิ่งที่จะทำ เป็นต้น …  เราลองมาดูตัวอย่างประโยคกันก่อนดีกว่าค่ะ

  • My parents will retire soon.
  • She will travel in Korea.
  • The team will drive past the woods.
  • Jack and his father will pick you up.
  • Kelsey will cook for us.

จากตัวอย่างข้างต้น พวกเราจะสังเกตเห็นว่า Verb หรือ กริยาใน Future Simple จะมีคำว่า will และ verb infinitive ตามหลัง

หลักการใช้ Future Simple Tense

1. เหตุการณ์ในอนาคต
2. การคาดเดาสถานการณ์ในอนาคต
3. ให้คำสัญญาว่าจะทำหรือไม่ทำอะไร
4. การให้ข้อเสนอว่าจะทำอะไรในขณะนั้น

เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเลือกใช้ Future Simple อย่าลืมกลับมาดูถึงหลักการใช้ว่าประโยคที่เราต้องการจะสื่อสารตรงกับหลักการข้อใดข้อหนึ่งหรือไม่นะคะ

วิธีการสร้างประโยค Future Simple Tense

ครูจิ๊บจะอธิบายวิธีการสร้างประโยคใน Future Simple Tense ที่จำง่าย ๆ แบบนี้นะคะ
เราสามารถเติม will และ verb infinitive ในประโยคได้เลย โดยไม่ต้องเติม s / es / ed / ing เลยค่ะ

ประโยคบอกเล่า

I will take you to the park.
Bobby will sit an exam soon.
Nina will participate in this video.
The mall will offer discounts to new customers.

ประโยคปฏิเสธ

เราสามารถเติมคำว่า not หลัง will ได้เลย

The principal will not tolerate bad behaviors.
The house will not be on sale.
I will not go to Venice.
They will not swim this afternoon.

ประโยคคำถาม

ในการทำประโยคคำถาม พวกเราจะต้องสลับตำแหน่งของประธานกับกริยาช่วย will เช่น

Will you go to the library with me?
Will he be late again?
Will it rain soon?
Will we eat ice-cream after this?

คำบอกเวลาใน Future Simple

tomorrow, next week, next month, next year, soon, in 2022

บทสรุปท้ายบท Future Simple Tense

  1. พวกเราต้องใช้กริยาช่วย will ใน Future Simple Tense ซึ่งใช้ได้กับประธานทุกตัว
  2. กริยาแท้ในประโยคหลังคำว่า will ไม่ต้องเติม s/es/ed/ing แล้วนะคะ
  3. กริยา is/am/are หลัง will จะอยู่ในรูป be
แนะนำสำหรับการเรียนรู้เพิ่มเติม

หากพวกเราอยากทำความเข้าใจเรื่องคำ Future Simple เพิ่มเติม ครูจิ๊บแนะนำให้พวกเราเข้าไปดูคลิปวีดีโอตามลิงก์ด้านล่างนี้

VDO Credits : Educraft – YouTube

บทความอื่น

สำหรับภาษาอังกฤษระดับปานปลาง CEFR A2

Past Simple Tense

Past Simple Tense หรือ ประโยคอดีตกาล เป็นโครงสร้างประโยคที่เราใช้เล่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ในอดีต ที่สิ้นสุดไปแล้ว ปกติการเขียนประโยคในรูปอดีตจะง่ายมาก เพราะพวกเรา สามารถเติม -ed ท้ายคำกริยาได้เลย

อ่านเพิ่มเติม »

Pronoun

Pronoun หรือในภาษาไทย คือ คำสรรพนาม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำนาม เราจะใช้คำสรรพนามเพื่อแทนคำนามที่ได้พูดถึงไปแล้ว หรือพูดถึงคน สัตว์ สิ่งของ โดยแบ่งตามลำดับของผู้พูด บุรุษที่ 1 บุรุษที่ 2 และบุรุษที่ 3

อ่านเพิ่มเติม »

Preposition

Preposition หรือคำบุพบทในภาษาไทย คือ คำที่มักจะอยู่ข้างหน้า คำนาม หรือ คำบุพบท เพื่อเชื่อมคำเหล่านี้กับคำอื่น ๆ ในประโยค สามารถใช้บอกเวลา ตำแหน่ง หรือ วิธีการก็ได้ ดังนั้นเราต้องเลือกใช้ให้ถูกต้อง

อ่านเพิ่มเติม »

Relative Pronoun

Relative Pronoun หรือ ประพันธสรรพนาม คือ คำสรรพนามที่เอาไว้ใช้ขยายประโยคให้ประธานหรือกรรมในประโยคยาวขึ้น และมีรายละเอียดมากขึ้น โดยที่เราจะใช้นำหน้าส่วนขยายที่เราเรียกว่า relative clause

อ่านเพิ่มเติม »

Everyday Conversation

Everyday Conversation ในแต่ละวันเราจะได้มีโอกาสสื่อสารภาษาอังกฤษจากหลากหลายสถานการณ์ รูปประโยคที่ใช้ในสถานการณ์ประจำวันจึงมีความสำคัญอย่างมาก เราควรใช้ให้เหมาะสมกับบริบทที่แตกต่างกัน

อ่านเพิ่มเติม »

Pronunciation

Pronunciation หรือ การออกเสียงคำศัพท์ในภาษาอังกฤษ จะไม่ออกเสียงตามตัวสะกด 100% ดังนั้นเราจึงต้องฝึกฟังเจ้าของภาษา และฝึกออกเสียงคำศัพท์บ่อยๆ จึงจะทำให้เราออกเสียงได้อย่างถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา

อ่านเพิ่มเติม »

Present Simple Tense

Present Simple Tense หรือ ประโยคปัจจุบันกาล มีหลักการใช้หลายแบบ เช่น เหตุการณ์หรือข้อมูลที่เป็นความจริง การกระทำที่ทำบ่อย ๆ จนเป็นนิสัย และเหตุการณ์ในปัจจุบัน มีวิธีการสร้างประโยคหลากหลายรูปแบบ

อ่านเพิ่มเติม »

Compound Sentence

Compound Sentence หรือ ประโยคความรวม คือ การนำประโยคความเดียวมากกว่า 2 ประโยคขึ้นไปมาเชื่อมเข้าด้วยกัน โดยใช้คำสันธาน หรือที่เรียกง่าย ๆ ว่าคำเชื่อมประโยค ซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม »

Sentence Structure

Sentence Structure หรือ โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ แบบพื้นฐาน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ประธาน คำกริยา และ/หรือ กรรม จะมีความแตกต่างกับโครงสร้างประโยคของไทยหรือไม่ หาคำตอบได้ในบทความนี้

อ่านเพิ่มเติม »